12 Mart 2014 Çarşamba

Allah Bu Millete Bir Daha İstiklal Marşı Yazdırmasın


Kurtuluş Savaşı dönemlerinde dört bir taraftan işgale maruz kalmış yurdumuz için Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1919 yılında mücadele yılları başlamış ve binbir engele ve zorluklara rağmen yurdun her tarafında gizli cemiyetler kurularak Türk halkına Kuvayi Milliye ruhu aşılanmaya çalışılmıştı. Mehmetçik çok zor ve ağır şartlarda düşman kuvvetlere karşı direnmeye çalışsa da dirençleri ve moralleri kırılıyor ve mücadelede sıkıntı çekiyordu. Bu arada Cuma Hutbelerinde Türk Halkının Mehmetçiğe destek olması söyleniyor, dualar ediliyor, Kur'an-ı Kerim okunuyordu. 

Bir yandan halkın içindeki vatan aşkı körüklenmeye çalışılırken bir yandan da Mehmetçiği coşturma çabaları vardı. Bu arada İsmet Paşa Mehmetçiği cesaretlendirmek ve içindeki Vatan aşkını ayyuka kaldırmak için bir Marş yazılması gerektiği düşüncesine vardı ve Milli Eğitim Bakanlığı bir şiir yarışması başlattı. Bu yarışmaya 724 şiir katıldı ama bu şiirlerin ulusal marş niteliği taşımadığı kararına varıldı. 


Daha sonra zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver, mücadele yıllarında kendini vatanına adamış olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olan Mehmet Akif'in şiir yazmasını ister. 

Yarışmanın ödüllü olması sebebiyle bu teklifi kabul etmeyen Akîf için sonradan ödül kaldırılarak bugün okunduğunda tüylerimizi ayağa kaldıran, içimizde Vatan aşkını coşturan, yüreklerimizi Ay-Yıldızlı Al Bayrağımızın sevgisiyle dolduran, bize her okunduğunda bu ülke için canlarını, mallarını, evlatlarını, sevdiklerini yitiren ecdadımızı ve yaşadıklarını iliklerimize kadar hissettiren, zafer kazanmak için Allah'a nasıl yalvarıldığının da bir temsili olan bu kutsal Marşımız 12 Mart 1921 yılında kabül edilmiştir.

Kurtuluş Savaşının dönemleri;Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 31 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardırÖrgütlenme dönemi: Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'ye kadardır.Hakimiyetin sağlanması dönemi: 23 Nisan 1920'den, Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır.Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadardır.
Pin It
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...